To nejlepší z baroka

Za perlami barokní Prahy

Délka
6 km
Časová náročnost
1 - 2 dny
Praha

Za perlami barokní Prahy

Třicetiletá válka a plenění švédského vojska zanechaly Prahu zpustošenou a v rozvratu, během několika desetiletí však česká metropole znovu rozkvetla do nebývalé krásy. Málokteré evropské město dnes nabízí takovou koncentraci barokních památek a poznat je všechny by zabralo alespoň týden. Během dvou dní se ale můžete seznámit alespoň s těmi nejvýznamnějšími. Začněte na Hradčanech prohlídkou barokních sálů kláštera na Strahově, zaposlouchejte se do zvonkohry umístěné v hodinové věži slavné Lorety, objevte romantická zákoutí palácových zahrad a dokonalou kompozici nejkrásnějšího pražského barokního kostela sv. Mikuláše. Na Karlově mostě si prohlédněte galerii světců od nejlepších sochařů českého baroka a na protějším břehu Vltavy se přesvědčte, proč mnozí považují knihovnu jezuitské koleje v Klementinu za nejkrásnější na světě. Své putování zakončete v barokní Klausové synagoze, která je největším svatostánkem někdejšího židovského ghetta.

Doporučujeme

    • nádherné výhledy na Prahu z teras barokních palácových zahrad
    • nejpůsobivější pražský barokní kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
    • nejkrásnější knihovna na světě v Klementinu
Start
Jak se dostat do výchozího bodu

Ke Strahovskému klášteru se nejlépe dostanete tramvají č. 22. Vystupte na stanici Pohořelec.

Tramvají se nejlépe dostane i ke chrámu Panny Marie Vítězné, kde je startovní místo pro druhý den pražského barokního putování. Na zastávku Hellichova jezdí hned několik linek.

Strahovský klášter Ladislav Renner

1. Strahovský klášter

Putování za perlami pražského baroka začněte v jedné z dominant města, premonstrátském klášteře na Strahově. Nejstarší premonstrátský konvent v Čechách patřil už od svého založení k významným centrům vzdělanosti, a tak není divu, že jedním z jeho největších lákadel je unikátní barokní knihovna. Její fond, postupně rozšiřovaný už od založení kláštera v polovině 12. století, tvoří více než 200 tisíc svazků. Část z nich můžete obdivovat ve výstavných a bohatě zdobených knihovních sálech. Filozofický sál překvapí nádhernou barokní malbou pokrývající celý strop. V Teologickém sále určitě nepřehlédněte pozoruhodnou studijní pomůcku, tzv. kompilační kolo, s jehož pomocí bylo možné studovat několik knih najednou. Mnoho dalších zajímavých kousků najdete také ve zdejším kabinetu kuriozit.

Otevírací doba

Denně 9:00–12:00, 13:00–17:00

Každou celou hodinu se v hodinové věži Lorety rozezní 27 zvonů zdejší unikátní zvonkohry, která je největší historickou chrámovou zvonkohrou v Evropě. Její zvony zhotovil mezi lety 1683–1694 amsterodamský městský zvonař Claudy Fremy. Skutečným zážitkem jsou koncerty loretánských carillonérů, které se odehrávají většinou o nedělích a svátcích.

400 m

2. Loreta

Průčelí pražské Lorety je vrcholným dílem geniálních architektů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Vedle bohatě zdobeného kostela Narození Páně si můžete prohlédnout tzv. svatou chýši nebo ukázky z unikátní loretánské klenotnice. K jejím nejvzácnějším kusům patří úchvatná monstrance tzv. Pražského slunce osázená neuvěřitelnými 6 222 diamanty.

Otevírací doba

1. duben–31. říjen: denně 9:00–17:00
1. listopad–31. březen: denně 9:30–16:00
 http://www.loreta.cz

650 m

3. Pražský hrad

Období baroka se podepsalo i na podobě Pražského hradu. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem jsou monumentální Giganti sochaře Ignáce Františka Platzera, kteří stráží vstup na první čestné nádvoří. Nástup baroka ohlašuje i reprezentativní Matyášova brána na stejném nádvoří, která kdysi stála samostatně a oddělovala areál hradu od dnešního Hradčanského náměstí.

Otevírací doba:

1. duben–31. říjen: areál – denně 6:00–22:00; návštěvnické objekty – denně 9:00–17:00
1. listopad–31. březen: areál – denně 6:00–22:00; návštěvnické objekty – denně 9:00–16:00

Pražský hrad Martin Rak

Otevírací doba

Duben: denně 10:00–18:00
Květen–září: denně 10:00–19:00
Říjen: 10:00–18:00

750 m

4. Palácové zahrady pod Pražským hradem

Jeden z nejkrásnějších výhledů na panorama pražského Starého města skýtají terasy palácových zahrad pod Pražským hradem. Unikátně položené barokní zahrady si daly v 18. století vybudovat bohaté šlechtické rodiny, které nově do svého vlastnictví získaly přilehlé paláce. Na zvelebení zahrad si přizvaly špičkové architekty, kteří stísněnost malostranských svahů využili k vytvoření nápaditých kompozic. Vznikl tak jedinečný komplex navzájem propojených zahrad s romantickými zákoutími, vodotrysky, úzkými schodišti, bohatou sochařskou výzdobou a drobnými altánky.

600 m

5. Valdštejnská zahrada

Oáza klidu na Malé Straně, která je zároveň jednou z nejlepších ukázek české raně barokní architektury. Nenechte si ujít zdejší umělou jeskyni, tzv. grottu, a zkuste mezi jejími krápníky najít rafinovaně skryté obličeje lidí či zvířat.

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně Martin Rak

Z jiné perspektivy vám příběh kostela sv. Mikuláše přiblíží expozice v jeho zvonici, z jejíhož vrcholu se otevírá nádherný výhled na město. Zvonice nikdy nepatřila církvi a po dlouhou dobu sloužila jako domov obecního hlásného. V 60. letech 20. století si tu pak zřídila pozorovatelnu Státní bezpečnost, jejíž příslušníci odtud monitorovali americké a jugoslávské velvyslanectví.

1 km

6. Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně

Malostranský svatý Mikuláš je bezpochyby nejkrásnějším pražským barokním kostelem a podle mnohých jedním z největších klenotů evropské architektury. Jeho stavba trvala téměř půl století a svedla dohromady tři generace slavných architektů – Kryštofa Dientzenhofera, jeho syna Kiliána Ignáce a Kiliánova zetě Anselma Luraga. Nejlépe si jedinečnou kompozici chrámového interiéru vychutnáte z galerie kolem hlavní lodi, odkud můžete obdivovat působivou kopuli, mistrně provedenou nástropní fresku, jež patří k největším v Evropě, i mohutné varhany, na které si při své návštěvě Prahy zahrál i Wolfgang Amadeus Mozart.

Otevírací doba

Březen–říjen: denně 9:00–17:00
Listopad–únor: denně 9:00–16:00

Otevírací doba zvonice

Listopad–únor: denně 10:00–18:00
Březen: 10:00–20:00
Duben–září: 10:00–22:00
Říjen: 10:00–20:00

Jdi na 2. den

Chystáte se poznat Praha? Objevte příběhy v této lokalitě.

Start

7. Pražské jezulátko, kostel Panny Marie Vítězné

Vosková soška malého Ježíška, která údajně umí plnit tajná přání a konat zázraky, se do Prahy sice dostala již v 16. století jako svatební dar ze Španělska, ale právě v době baroka se pověst o magické moci Pražského jezulátka rozšířila do celé Evropy. V roce 1655 bylo Jezulátko poprvé slavnostně korunováno pražským biskupem, nejnovější korunku mu roku 2009 věnoval papež Benedikt XVI.

Pražské jezulátko Petr Hron

Karlův most Dagmar Veselková

Poblíž sochy Jana Nepomuckého je křížkem označeno údajné místo, odkud byl světec roku 1393 svržen do Vltavy. Říká se, že kdo na křížek položí ruku tak, aby se každý prst dotýkal jedné z hvězd na něm umístěných, se splní tajné přání.

1,1 km

8. Karlův most

Procházka po Karlově mostě je jako návštěva umělecké galerie pod širým nebem. Jedinečná výzdoba od předních sochařských mistrů zlaté éry českého baroka představuje panteon nejvýznamnějších českých světců a svou pestrostí i rozsahem patří k největším na světě. První socha, ikonický Jan Nepomucký, kterého podle návrhu Jana Brokoffa vytvořil Matyáš Rauchmüller, se na mostě objevila v roce 1683 u příležitosti výročí Nepomukova úmrtí. O jedinečné výzdobě Karlova mostu, ale i o jeho pohnutých osudech poznamenaných několika ničivými povodněmi, se více dozvíte v interaktivním Muzeu Karlova mostu nacházejícím se na Křížovnickém náměstí.

Otevírací doba Muzea Karlova mostu

Květen–září: denně 10:00–20:00
Říjen– duben: denně 10:00–18:00
Více: http://www.muzeumkarlovamostu.cz/

200 m

9. Kostel sv. Františka z Assissi

Nepřehlédnutelný barokní kostel se 41 metrů vysokou kupolí byl vystavěn na konci 17. století podle projektu Jeana-Baptisty Matheye. Vedle bohaté výzdoby patří k jeho klenotům také druhé nejstarší barokní varhany v Praze z roku 1702, jejichž zvuk si můžete vychutnat během pravidelných koncertů duchovní hudby.

Kostel Nejsvětějšího Salvátora Michal Vitásek

100 m

10. Kostel Nejsvětějšího Salvátora

Kostel, na jehož stavbě se podílelo několik architektů, například Carlo Lurago, Francesco Caratti či František Maxmilián Kaňka, zaujme především bohatou sochařskou výzdobou Jana Jiřího Bendla. Bendl se podílel i na štukatérských pracích uvnitř netradičně řešené kopule kostela. Za pozornost stojí i nádherná zpovědnice.

200 m

11. Klementinum

Původně jezuitská kolej se v době baroka stala významným centrem rozvoje humanitních i přírodních věd. Klementinskou barokní knihovnu s několika vzácnými glóby a působivou nástropní malbou vyhlásili čtenáři populárního amerického serveru Bored Panda za nejkrásnější knihovnu na světě. K unikátům Klementina patří také Zrcadlová kaple s působivou štukovou výzdobou a neobvyklým využitím stropních zrcadel. Prohlídkový okruh vás zavede i na astronomickou věž, která připomíná zdejší astronomická bádání i tradici meteorologických měření. V nejstarší dosud fungující meteorologické stanici střední Evropy probíhají měření nepřetržitě už od roku 1775.

Otevírací doba

Leden–únor: denně 10.00:16:30
Březen–říjen: denně 10:00–18:00
Listopad–prosinec: denně 10:00–17:30
http://www.klementinum.com

Klementinum Lukáš Žentel

Klausová synagoga Irena Brožová

Návštěvu Klausové synagogy můžete spojit s procházkou po přilehlém Starém židovském hřbitově, jehož nejstarší náhrobky pocházejí už z 15. století. Řada hrobů se datuje také do doby baroka.

500 m

12. Klausová synagoga

Trochu jiný pohled na barokní Prahu zažijete při návštěvě největší synagogy Starého pražského židovského města. Klausová synagoga byla vystavěna po ničivém požáru ghetta v roce 1689 a dnes v ní najdete expozici věnovanou židovským tradicím i zvykům.

Otevírací doba

Leden–březen: 9:00–16:30
Duben–říjen: 9:00–18:00
Listopad–prosinec: 9:00–16:30

Chystáte se poznat Praha? Objevte příběhy v této lokalitě.

Vyhledání cesty autem


Ubytování

Tip na restauraci

Regionální produkty

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím