0 1 2 3 4 5 6 7 další příběhy
v destinaci

Střední Čechy – severovýchod – Polabí

Co dělá z Terezína nejdůmyslnější barokní pevnost?

Co dělá z Terezína nejdůmyslnější barokní pevnost?

Na její stavbě v jeden okamžik pracovalo přes 15 tisíc dělníků, kteří ročně spotřebovali přes 20 milionů cihel. Nařízením úřadů se kvůli ní musely přesunout dvě vesnice a její okolí je protkáno 30 kilometrů dlouhou sítí chodeb. Ve své době byla pevnost Terezín největším stavebním projektem střední Evropy. O to pozoruhodnější je skutečnost, že od položení základního kamene v roce 1780 do jejího prohlášení za bojeschopnou uplynulo jen 10 let.

Příběh obdivuhodného díla stavitelů pozdního baroka zastínila ve 20. století mnohem temnější kapitola z období, kdy pevnost využili nacisté pro zřízení židovského ghetta a věznici pražského gestapa. Jak výstižně poznamenali tvůrci pořadu Národní klenoty, je Terezín místem, kde se střetlo to nejlepší, co člověk dokáže, s tím nejhorším, čeho je schopen. Pojďme se tentokrát věnovat té světlejší éře.

Terezín se stal skutečnou perlou fortifikační architektury pozdně barokní éry. Vzhledem k jeho poloze, která umožňovala kontrolovat jak strategickou silnici z Drážďan, tak lodní dopravu po Labi a Ohři, šlo o nejdůležitější obraný prvek na sever od Prahy – a tomu odpovídala i pozornost, jež jí císař Josef II. věnoval. Na jejím projektu se podíleli přední vojenští inženýři z Vídně, Belgie a Lucemburska, kteří využili staletí zkušeností se stavbami bastionových pevností jinde ve světě.

Výsledkem jejich práce je dokonale opevněné město, které by v případě potřeby zvládlo pojmout přes 11 tisíc vojáků. V prostoru mezi Malou a Velkou pevností se pak dala ubytovat celá armáda – to byl ostatně také důvod, proč byly zdejší pekárny dimenzované na produkci až 75 tisíc bochníků chleba denně. Vedle dvou vesnic se potřebám pevnosti musela podřídit i řeka Ohře. Stavitelé její koryto odklonili novým směrem a okolo pevnosti vytvořili sofistikovaný systém kanálů, které šlo v případě ohrožení opakovaně zaplavit.

Detaily o propracovaném pevnostním systému vám nejlépe přiblíží velký model vystavený v Muzeu Terezína, jehož prohlídku doporučujeme doplnit o návštěvu opevnění a podzemních chodeb. Každodenní život běžných vojáků i důstojníků můžete na vlastní kůži okusit v expozici terezínských Kasáren. V jejím sousedství pak najdete muzeum, které byste na podobném místě možná nečekali – věnuje se totiž české námořní plavbě a přibližuje projekt lodi La Grace, repliky historické plachetnice, kterou si postavila skupina nadšenců a již několik let s ní brázdí světová moře.

Je paradoxem dějin, že krátce po dobudování pevnosti nebezpečí ze strany Pruska pominulo. Terezín tak nikdy nedokázal své přednosti v ostrém boji, proto se mu také někdy říká panenská pevnost. Díky tomu ale zároveň patří mezi nejlépe dochované barokní pevnosti tohoto typu na světě, což jej řadí mezi místa s potenciálem zařazení na seznam světového dědictví UNESCO.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím