0 1 2 3 4 5 6 7 další příběhy
v destinaci

© Dreamstime

Moravský kras

Židovské památky v Boskovicích

Židovské památky v Boskovicích

Když vydal král Ladislav Pohrobek roku 1454 zákon o vyhnání židů z moravských královských měst, brněnští židé hledali útočiště v okolních městech. Tak se začalo v Boskovicích rychle rozrůstat uzavřené židovské ghetto, oddělené od města dvěma branami. Dnes patří židovské město v Boskovicích k nejzachovalejším židovským památkám v Česku a je celé památkově chráněno jako urbanistický celek.

První zmínky o židech v Boskovicích pochází ze 14. století, ale až s příchodem nuceně vystěhovaných brněnských židů se komunita začala rychle rozrůstat, a tak zde v polovině 16. století vznikla židovská obec. Spolu s obcí se musel vystavět i židovský hřbitov, synagogy a další. Samotné oddělené ghetto ale v Boskovicích vzniklo až roku 1727 a od města bylo odděleno dvěma branami a řetězy. Tehdy zde žilo 1 531 židů a ghetto v Boskovicích patřilo k největším na Moravě.

Roku 1848 vyústila nespokojenost s feudalismem i Metternichovým absolutismem ve velkou revoluci v rakouském císařství, díky níž se také výrazně posílilo postavení židů ve společnosti. Získali svobodu pohybu, usidlování i sňatků a byli osvobozeni od zvláštních daní. Roku 1867 jim byly tyto změny navíc potvrzeny ústavou, která židům přiznávala stejná práva jako ostatním obyvatelům země. Tehdy dosáhlo boskovické ghetto největšího počtu obyvatel. Žilo zde 1 810 židů, třetina všech obyvatel Boskovic. V té době bylo zdejší ghetto politicky samostatným městečkem s vlastním starostou, policií i hasičským sborem. Patřilo mezi jediná dvě židovská města na Moravě, která měla vlastní katastr (druhým z nich byl Holešov). A postavení boskovického ghetta se ještě víc upevnilo se zvolením zdejšího rabína Plačeka moravským zemským rabínem.

Můžete využít prohlídkových okruhů židovskou čtvrtí s průvodcem, které vám představí historii, život i tradice židů na Boskovicku, včetně návštěvy židovských památek. | © Dreamstime

Můžete využít prohlídkových okruhů židovskou čtvrtí s průvodcem, které vám představí historii, život i tradice židů na Boskovicku, včetně návštěvy židovských památek. | © Dreamstime

Uvolnění společenských poměrů a možnost volného pohybu s sebou ale přineslo také stěhování majetnějších židů z ghetta do velkých a ekonomicky přitažlivějších měst. To znamenalo, že se židovská obec postupně stávala domovem chudé vrstvy a v období první republiky se židovská populace v Boskovicích snížila na pouhých 400. Poslední ranou pro zdejší komunitu byl příchod druhé světové války a deportace do koncentračních táborů, ze kterých se vrátila sotva dvacítka osob, z nich většina z města brzy odešla. Samostatná židovská obec v Boskovicích zanikla v roce 1919 sloučením s městem.

Slávu židovské komunity ale v Boskovicích dodnes připomíná mnoho historických památek. Najdete tu 79 židovských domů, z nichž dvacet je památkově chráněno, kašny, masné krámy, zbytky zdí, které ghetto oddělovaly od zbytku města, i dochovanou bránu, nádhernou synagogu, židovskou školu, rituální lázně mikve a jeden z nejrozsáhlejších židovských hřbitovů s 2 500 náhrobky. Vše je památkově chráněno jako naprosto jedinečný urbanistický celek.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím