0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 další příběhy
v destinaci

z archivu regionu Český ráj

Český ráj

Mariánská zahrada

Mariánská zahrada

Urozený pár marně čeká na potomka a dědice. Modlí se k Bohu a Panně Marii, prosí je o požehnání a na důkaz své zbožnosti proměňuje krajinu svého panství budováním zámků, hospodářství, ale také kostelů a kaplí... Tím párem byli František a Anna Schlikovi a jimi jako zázrakem proměněný kout země nedaleko Jičína se dnes poeticky nazývá Mariánská zahrada.

Počínali si pokorně, milovali Pannu Marii a sv. Františka z Assisi. Jejich zásahy do krajiny byly citlivé a ohleduplné, jako by se snažili o pravý opak počínání Albrechta z Valdštejna, který zde před nimi s podobnými krajinnými kompozicemi začal. Valdštejn si počínal jako voják, nutil přírodě svou vůli, výsledek jeho snažení měl působit honosně, velkolepě. Uvažoval jako urbanista, který zapomněl, že opustil město.

Schlikové přizvali ke spolupráci významné architekty a spolu s nimi vytvořili důmyslnou krajinnou kompozici, která možná na první pohled není nijak velkolepá, ale má silný duchovní rozměr. Dnes již výsledek jejich snažení není tolik patrný, ale mezi stavbami a krajinou jsou zachovány vztahy, propojené do obrazců a struktur. Jde o jakýsi pocitově vnímaný svět ve světě, který skýtá pocit bezpečí, klidu a sounáležitosti.

V lesích Velišského hřbetu byly zbudovány čtyři kaple. Každá z nich vyjadřuje prosbu o vytouženého potomka, každá stavba je drahokamem, který zdobí oblíbená místa manželů Schlikových. A protože slovy je těžké zprostředkovat zvláštní duchovní atmosféru, která zde panuje, nezbývá než doporučit, abyste si do těchto míst udělali výlet a okusili jejich sílu osobně.

Mariánská zahrada je unikátní barokní komponovaná krajina, kterou na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem vytvořil František Josef Schlik se svou manželkou Annou. Na rozdíl od sousedního Valdštejnova díla je Mariánská zahrada skromnější, méně okázalá a více přizpůsobená zdejší přírodě. Skládá se z kostelíků, kaplí, zámků v Jičíněvsi a Vokšicích, ale též alejí, které je vzájemně propojují a vytvářejí v krajině zajímavé kompozice. | lesní kaple Loreta (chýše Panny Marie); z archivu regionu Český ráj

Mariánská zahrada je unikátní barokní komponovaná krajina, kterou na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem vytvořil František Josef Schlik se svou manželkou Annou. Na rozdíl od sousedního Valdštejnova díla je Mariánská zahrada skromnější, méně okázalá a více přizpůsobená zdejší přírodě. Skládá se z kostelíků, kaplí, zámků v Jičíněvsi a Vokšicích, ale též alejí, které je vzájemně propojují a vytvářejí v krajině zajímavé kompozice. | lesní kaple Loreta (chýše Panny Marie); z archivu regionu Český ráj

Zajímavou aktivitou, která vám umožní příběh zdejší krajiny lépe poznat, nabízí hra Putování po lesních kapličkách Mariánské zahrady s Annou a Františkem Schlikovými. Takzvaný quest, neboli hledačka, je připravená trasa s veršovaným návodem, na které vás čeká hledání indicií a luštění tajenek. Odměnou vám pak bude objevení pokladu, ale hlavně poznání příběhu a ducha oblasti. Průvodce s trasou a úkoly najdete na internetu a v informačních střediscích v Jičíně, Kopidlně a Bukvici, délka je asi 11,45 km a na její poklidné zvládnutí budete potřebovat celý den. Dobrou zprávou je, že na cestu se můžete vydat kdykoli během roku.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím