0 1 2 3 4 5 6 7 8 další příběhy
v destinaci

Chodské slavnosti, Domažlice | © Jiří Koptík

Český les

Hlavní chodské město

Hlavní chodské město

Psí hlavu Chodům „nasadil“ Mikoláš Aleš, který tuto původně posměšnou nadávku zvěčnil na chodském praporu, kam správně patřil úplně jiný symbol – plstěné boty. Chodům se ale psohlavci neříkalo náhodou. Jejich údělem bylo neustále chodit a hlídat hranice mezi Čechami a Bavorskem, respektive Horním Falckem, před nepřátelskými vpády.

I Aloise Jiráska příběh strážců hranic zaujal natolik, že na své návštěvě v Domažlicích a okolí napsal jeden ze svých nejúspěšnějších románů. Chodové byli původně poddaní pouze králi a za svou službu od něj měli jistá privilegia a výsady oproti ostatním obyvatelům. Mohli nejen beztrestně lovit zvěř a kácet dřevo v místních lesích, ale byli i osvobozeni od roboty.

Chodové se kolem 13. století usadili v jedenácti vesnicích v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy. Jejich hlavním úkolem bylo chránit zemskou hranici, částečná izolace v hlubokých příhraničních lesích ale dala také vzniknout zcela unikátní kultuře. | © Jiří Koptík

Chodové se kolem 13. století usadili v jedenácti vesnicích v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy. Jejich hlavním úkolem bylo chránit zemskou hranici, částečná izolace v hlubokých příhraničních lesích ale dala také vzniknout zcela unikátní kultuře. | © Jiří Koptík

Tradiční Chodské slavnosti jsou plné hudby, tance, dobrého jídla a pití. Kdo neochutnal tradiční chodský koláč, jako by v Domažlicích ani nebyl. | © Jiří Koptík

Tradiční Chodské slavnosti jsou plné hudby, tance, dobrého jídla a pití. Kdo neochutnal tradiční chodský koláč, jako by v Domažlicích ani nebyl. | © Jiří Koptík

Nejen tance, kroje a koláče – Chodové mají také velice specifický typ keramiky s nezaměnitelným černým podkladem pestrých barev. | © Jiří Koptík

Nejen tance, kroje a koláče – Chodové mají také velice specifický typ keramiky s nezaměnitelným černým podkladem pestrých barev. | © Jiří Koptík

Svá práva ovšem neměli dána písemně a šlechta se několikrát v historii zasadila o jejich zrušení, což vedlo k chodským povstáním. Vyvrcholením byl spor s Trhanovským majitelem panství Lamingerem z Albenreuthu, zvaným Lomikar, jemuž Chodové padli do zástavy. Ten se následně zasadil nejen o to, že jim císař práva nepotvrdil, ale zároveň zvýšil hodnotu jejich zástav, takže neměli možnost se vykoupit.

Jan Sladký Kozina spolu se Sykou a Justem vyrazili k císaři pro přímluvu, ale vše se obrátilo proti nim. Ačkoliv zbylí dva byli nakonec ušetřeni, Kozina byl za rebelii skutečně popraven. Fakt, že za necelý rok zemřel i Lomikar, zřejmě vedl Jiráska k napsání památné věty, již vložil Kozinovi do úst:

„Lomikare Lomikare. Do roka a do dne zvu tě, Lomikare, na Boží súd!“

V 16. století se stabilizovala zemská hranice a s tím začalo postavení Chodů postupně upadat. Pro Chody se stalo velkým problémem, že velká část jejich výsad byla zvyková, tzn. že své výsady neměli písemně potvrzené. Snaha o podmanění si této svébytné kultury vyústila na konci 17. století v chodské povstání, jehož hlavní postavou se stal Jan Sladký Kozina. | © Eva Kořínková

V 16. století se stabilizovala zemská hranice a s tím začalo postavení Chodů postupně upadat. Pro Chody se stalo velkým problémem, že velká část jejich výsad byla zvyková, tzn. že své výsady neměli písemně potvrzené. Snaha o podmanění si této svébytné kultury vyústila na konci 17. století v chodské povstání, jehož hlavní postavou se stal Jan Sladký Kozina. | © Eva Kořínková

Domažlice jsou odedávna tradičním centrem Chodů. V objektu barokně přestavěného Chodského hradu se dnes nachází muzeum Chodska. Velmi známou a navštěvovanou je Dolní brána a město se pyšní i třemi kostely. Poutí na jeden z nich, kostel svatého Vavřince, se po druhé světové válce započala tradice folklorních Chodských slavností, nejvýznamnější kulturní události kraje. Jejich průběh se v historii měnil, dnes zde opět v průběhu tří dnů vesele zní tóny dudáků a chodské písničky, tančí se folklorní tance a stále více návštěvníků sem lákají i lidová vyprávění a ukázky lidové tvořivosti.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím