0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 další příběhy
v destinaci

z archivu CzechTourism

Praha

Když je láska mocnější než politika

Když je láska mocnější než politika

Říká se, že Praha je na jaře nejkrásnější, a jen těžko budete toto tvrzení někomu vyvracet, vydáte-li se s ním v tomto ročním období na procházku do zahrad pod Pražským hradem. Zatímco na Hradě bývá rušno, v samotných zahradách najdete mnoho zákoutí, kde můžete být sami.

V severovýchodním koutu pražských královských zahrad stojí velkolepý důkaz lásky, který věnoval Ferdinand I. Habsburský své manželce Anně Jagellonské. | © Dreamstime

V severovýchodním koutu pražských královských zahrad stojí velkolepý důkaz lásky, který věnoval Ferdinand I. Habsburský své manželce Anně Jagellonské. | © Dreamstime

Začnete-li svou cestu na Hrad od severovýchodu – v Královské zahradě, uvítá vás hned u vstupu stavba, která bývá historiky umění označována za nejčistší renesanční budovu na sever od Alp. Letohrádek královny Anny začal stavět roku 1538 Ferdinand I. Habsburský dle všech dostupných zpráv jako rekreační a reprezentační objekt. Panovníci a dvořané ji užívali k dennímu odpočinku i „pracovním povinnostem“ – konaly se zde plesy a zahradní slavnosti. Svou výzdobou však letohrádek plnil i jinou důležitou funkci: do reliéfů i maleb zde Habsburkové jednoznačně vtiskli své přesvědčení o nároku na vládu nad zeměmi Koruny české.

Podíváme-li se ale pozorně, najdeme zde i mnohem osobnější poselství. Tvrdí se, že Ferdinand věnoval letohrádek své ženě Anně Jagellonské, a skutečně na jednom z reliéfů je zachycena scéna, na které Ferdinand své choti předává květ fíkovníku – což bývá vykládáno právě jako předání tohoto velkolepého daru z lásky. Smutnou pravdou však je, že skromná a humanisticky založená žena, která si podobný důkaz lásky jistě zasloužila, se však skutečného dokončení stavby nedožila, neboť zemřela krátce po porodu patnáctého dítěte dlouho před dokončením stavby. Na jaře je zahrada u letohrádku ideálním místem pro romantické procházky pod korunami vzrostlých cizokrajných dřevin mezi rozkvetlými pivoňkovými keři.

Od Letohrádku královny Anny můžete projít přímo na Pražský hrad nebo sestoupit do Jeleního příkopu a pokračovat ve své procházce až na Nový Svět a na chvíli se ztratit v jeho pitoreskních uličkách. | © Dreamstime

Od Letohrádku královny Anny můžete projít přímo na Pražský hrad nebo sestoupit do Jeleního příkopu a pokračovat ve své procházce až na Nový Svět a na chvíli se ztratit v jeho pitoreskních uličkách. | © Dreamstime

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, a tak i syn Ferdinanda Habsburského obohatil díky své love story Prahu o jeden zajímavý letohrádek. | © Grounder, Dreamstime

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, a tak i syn Ferdinanda Habsburského obohatil díky své love story Prahu o jeden zajímavý letohrádek. | © Grounder, Dreamstime

Zajímá-li vás ale další z příběhů věčné lásky, najdete jen několik stanic tramvají odtud oboru Hvězda, kterou nechal založit zmíněný Ferdinand Habsburský. Hlavní postavou příběhu je tentokrát ale jeho syn Ferdinand Tyrolský, český místodržící a amatérský architekt, který nechal v otcem založené oboře podle vlastního návrhu vystavět lovecký zámeček na půdorysu šesticípé hvězdy. Obecně se má za to, že letohrádek Hvězda dal velmi zamilovaný Ferdinand postavit pro svou milenku Filipinu Weiserovou, která osudově ovlivnila celý jeho život. Filipina byla překrásná a vzdělaná žena, ale také dcera sice bohatého, avšak neurozeného kupce a finančníka. Společensky nepřípustný vztah šlechtice a ženy neurozeného původu proto Ferdinand a Filipína museli úzkostlivě skrývat a císařův syn svým tajným sňatkem sobě i svým dědicům uzavřel přístup do nejvyšších evropských panovnických kruhů. A protože Filipina nemohla bydlet na Pražském hradě, snažil se jí Ferdinand toto příkoří vynahradit. Proto zbudoval útočiště pro svou lásku nejen zde, ale i uprostřed hlubokých lesů na hradě Křivoklátě. Nerovné manželství uznal papež za právoplatné až po necelých dvaceti letech, a jejich synové tak nakonec získali svá práva. Štěstí Filipiny ale netrvalo dlouho, neboť čtyři roky poté zemřela.

Ferdinand Tyrolský tak částečně zopakoval osud svého otce, který nechal pro svou lásku Annu zbudovat letohrádek na Pražském hradě. Snad se mu i snažil vyrovnat. Své neuskutečnitelné životní plány tak kompenzoval budovatelským úsilím. Prahu proměnil v centrum společenského života a dodnes se na dobu jeho působení zachovalo mnoho památek, a můžeme tak snad říct, že část krásy Prahy jde i na vrub jeho love story.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím