0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další příběhy
v destinaci

Brno a okolí

Brána nebes v Tišnově

Brána nebes v Tišnově

Žena jemných rysů, oděná do splývavého roucha, mírně sklání hlavu zdobenou královskou korunou a pravicí ukazuje na listinu s pečetí. Takovou podobu má novogotický reliéf, který ztvárňuje královnu Konstancii Uherskou, druhou manželku Přemysla Otakara I. Nachází se v ženském cisterciáckém klášteře Porta coeli v Předklášteří kousek od Tišnova. Konstancie totiž se svými syny Václavem I. a Přemyslem byla zakladatelkou této bohulibé instituce, jejíž jméno v češtině znamená Nebeská brána. Stalo se tak léta Páně 1230, i když zmíněná listina s pečetí pochází až z roku 1233 a vlastní zakládací listina je ještě o rok a půl mladší.

Královna Konstancie ke konci svého života trávila v klášteře hodně času, a když v roce 1240 umřela, byla pohřbena v klášterním kostele. Přesné místo jejího posledního odpočinku však dnes neznáme. Od dob královny Konstancie klášter prošel řadou stavebních úprav a musel čelit nepřízním doby. Za husitských válek byl zpustošen, za třicetileté války byl ostřelován Švédy. V 17. a 18. století areál pomalu vyrostl do dnešní podoby s kostelem, klášterními budovami a hospodářskými staveními. Klášter byl dvakrát zrušen, v roce 1782 za Josefa II. a v roce 1950 za komunistů, a dvakrát obnoven, v roce 1901 a v roce 1990. Dnes jde o jediný fungující ženský cisterciácký klášter u nás i ve všech slovanských zemích. V roce 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Klášterní areál své návštěvníky vítá krásnou lipovou alejí, která vede k hlavnímu nádvoří s románsko-gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie a dalšími stavbami. Průčelí kostela uchvacuje nádherně zdobeným ústupkovým portálem francouzského typu ve stylu burgundsko-cisterciácké gotiky. Součástí portálu jsou mimo jiné plastiky dvanácti apoštolů a Ježíše Krista, ztvárněna je tu i královna Konstancie se svým synem Přemyslem. Ke kostelu přiléhá také konvent, rajský dvůr s ambity a původní kapitulní síň s křížovou klenbou.

Naproti kostelu s konventem se nachází budova proboštství, kde od roku 1955 sídlí Podhorácké muzeum, které je součástí Muzea Brněnska. Muzeum nabízí několik stálých expozic zaměřených na paleontologii, mineralogii a dějiny měšťanských interiérů přelomu 19. a 20. století a přibližuje samozřejmě také dějiny kláštera. Součástí prohlídky je i návštěva gotického jádra kláštera s kostelem, křížovou chodbou i kapitulní síní. | © Dreamstime

Naproti kostelu s konventem se nachází budova proboštství, kde od roku 1955 sídlí Podhorácké muzeum, které je součástí Muzea Brněnska. Muzeum nabízí několik stálých expozic zaměřených na paleontologii, mineralogii a dějiny měšťanských interiérů přelomu 19. a 20. století a přibližuje samozřejmě také dějiny kláštera. Součástí prohlídky je i návštěva gotického jádra kláštera s kostelem, křížovou chodbou i kapitulní síní. | © Dreamstime

Klášter Porta coeli může zájemcům posloužit i jako brána k dalším zážitkům. Severovýchodně od Předklášteří se rozkládá výrazný zalesněný kopec Květnice s řadou přírodních zajímavostí, které jsou propojeny naučnou stezkou, a dojít se dá i do Tišnova s příjemným centrem a moderním městským muzeem.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím