0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další příběhy
v destinaci

Střední Morava

Útěk markýze La Fayetta

Útěk markýze La Fayetta

Císařovna Marie Terezie nechala na ochranu strategicky významné Olomouce zbudovat unikátní systém bastionového opevnění, který z města učinil jedno z nejlépe chráněných míst v celém rakouském císařství. Dobu své největší slávy pevnost zažila krátce po dokončení, kdy město ochránila před pruským obléháním. Znovu se pak o ní hodně mluvilo během napoleonských válek. Tehdy tu totiž byl uvězněn jeden z prominentních představitelů francouzské revoluce – markýz de La Fayette.

Od roku 1655, kdy císař Ferdinand III. vyhlásil Olomouc pevnostním městem, probíhala postupná výstavba nového barokního opevnění. Svou obranyschopnost ale muselo město prokázat pouze jednou, a to roku 1758, kdy odolalo pruskému obléhání. Od této slavné události se už žádné vojsko s dobýváním Olomouce nezdržovalo. Vy ale neudělejte stejnou chybu a při návštěvě Olomouce zkuste dobýt část opevnění v ulici Mlýnská, které se říká Vodní kasárna. Je totiž vyhlášeným místem večerní zábavy. | archiv města Olomouc, © Martin Třískala

Od roku 1655, kdy císař Ferdinand III. vyhlásil Olomouc pevnostním městem, probíhala postupná výstavba nového barokního opevnění. Svou obranyschopnost ale muselo město prokázat pouze jednou, a to roku 1758, kdy odolalo pruskému obléhání. Od této slavné události se už žádné vojsko s dobýváním Olomouce nezdržovalo. Vy ale neudělejte stejnou chybu a při návštěvě Olomouce zkuste dobýt část opevnění v ulici Mlýnská, které se říká Vodní kasárna. Je totiž vyhlášeným místem večerní zábavy. | archiv města Olomouc, © Martin Třískala

Významný šlechtic a přesvědčený demokrat odplul roku 1777 přes odpor rodiny do Severní Ameriky, čerstvě zmítané válkou za nezávislost na Velké Británii. Po boku George Washingtona se v řadách kontinentální armády výrazně podílel na získání americké svobody a s pozdějším prvním prezidentem Spojených států jej pojilo pevné přátelství. Po porážce britských vojsk se La Fayette vrátil zpět do Paříže, těšil se významnému postavení u dvora a tvrdě se stavěl za rozšíření občanských svobod. Nebylo divu, že se aktivně angažoval v událostech francouzské revoluce. Když se však boj za občanskou rovnost zvrtl v krvavý jakobínský teror, přestalo pro něj být v Paříži bezpečno.

Pokusil se proto odejít do amerického exilu, u belgického Rochefortu byl ovšem zadržen a předán rakouskému císaři. Habsburkové La Fayetta považovali za spoluviníka vyvraždění francouzské královské rodiny, a tak jej nechali uvěznit. Po několika přesunech se nakonec v roce 1794 ocitá na delší dobu v Olomouci. Za jeho propuštění se přimlouvala řada významných osobností včetně Washingtona, ale marně. Brzy se tedy zrodil plán na jeho osvobození.

Markýze La Fayetta pojilo blízké přátelství s prvním americkým prezidentem Georgem Washingotem. Ani Washingtonova přímluva však Habsburky neobměkčila, aby svého vězně propustili. | (Louis Remy Mignot, 1784); Metropolitní muzeum umění v New Yorku

Markýze La Fayetta pojilo blízké přátelství s prvním americkým prezidentem Georgem Washingotem. Ani Washingtonova přímluva však Habsburky neobměkčila, aby svého vězně propustili. | (Louis Remy Mignot, 1784); Metropolitní muzeum umění v New Yorku

Během pravidelné zdravotní vyjížďky se 8. listopadu 1794 La Fayettovi díky pomoci německého lékaře Justuse Bollmanna a amerického studenta medicíny Francise Hugera podařilo uniknout svým dohlížitelům a zmizet v lesích. Událost vyvolala skandál, dohledem nad prominentním vězněm byl totiž pověřen přímo velitel olomoucké pevnosti, generál Franz hrabě d’Arco. Pro La Fayetta však celá eskapáda skončila neslavně. Špatně totiž porozuměl instrukcím, kde na něj čeká kočár, vydal se nesprávnou cestou a rakouské hlídky jej znovu zadržely u Šumperka. Při šarvátce s vojáky jej navíc jeden z nich kousl do ruky, což markýz odnesl amputací prstu. La Fayettovi nakonec pomohly dějinné události. Když moc ve Francii převzal Napoleon Bonaparte, přikázal markýze propustit a habsburský dvůr mu vyhověl.

Jak obtížný úkol útěk z olomoucké pevnosti představuje, si dnes můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Příběhem La Fayetta se nechali inspirovat tvůrci únikové hry, při níž musíte v kolektivu dvou až pěti lidí během hodiny vyřešit zapeklité hádanky, abyste se dostali ze zamčené místnosti. V pozůstatcích pevnosti, zrušené roku 1886, najdete také muzeum a netradiční interaktivní expozici Pevnost poznání. Ta vedle života vojáků přibližuje i spoustu zajímavostí ze světa vědy.

Důmyslný systém bastionového opevnění Olomouce nebyl založen pouze na vytvoření vodního příkopu a zesílení hradeb – součástí dokonalého vojenského plánu byla i řada drobných pevností, studní, skladišť a dalších vojenských staveb v širším okolí města. Jedním ze zajímavých míst je například fortová pevnost Křelov severozápadně od Olomouce. | archiv města Olomouc

Důmyslný systém bastionového opevnění Olomouce nebyl založen pouze na vytvoření vodního příkopu a zesílení hradeb – součástí dokonalého vojenského plánu byla i řada drobných pevností, studní, skladišť a dalších vojenských staveb v širším okolí města. Jedním ze zajímavých míst je například fortová pevnost Křelov severozápadně od Olomouce. | archiv města Olomouc

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím