0 1 2 3 4 5 6 7 8 další příběhy
v destinaci

© Dreamstime

Znojemsko a Podyjí

Město králů, vína a okurek

Město králů, vína a okurek

Za vším hledej ženu! Těžce nemocný Zikmund Lucemburský se po roztržce se svou ženou Barborou vypravil do Uher, aby společně se zetěm Albrechtem zastavili její mocenské ambice. Zesláblého panovníka ale ve Znojmě zastihla smrt, a tak ve městě nad Dyjí zemřel poslední dědic lucemburské a přemyslovské krve na českém trůnu.

Traduje se, že ještě na poslední chvíli dal Zikmund svou manželku Barboru zatknout, ale podle historiků se o to přičinil spíš Albrecht. Buď jak buď, Znojmo se stalo místem, kde 9. prosince 1437 Zikmund Lucemburský vydechl naposledy. Ozdobná dlaždice na Dolním náměstí dodnes ukazuje místo, kde údajně král a císař stižen mrtvicí spadl z koně a svůj konec tak urychlil.

Těžko asi vnímal, že kulisou mu v těch chvílích bylo jedno z tehdy nejmocnějších a také nejkrásnějších moravských měst. Lidé se tu usadili již v dávnověku, aby střežili brod zbudovaný v půvabných zelených svazích řeky Dyje. Za mnoho let slavné existence vzniklo ve Znojmě několik vzácných historických památek. Najdete tu například jednu z nejcennějších románských staveb na našem území – rotundu sv. Kateřiny, s největší pravděpodobností z 1. poloviny 12. století, kterou zdobí malby s unikátní přehlídkou postav považovaných za přemyslovské vládce, a to včetně Přemysla Oráče.

Obklopená areálem znojemského pivovaru, kde kdysi stával přemyslovský hrad, krčí se na okraji prudkého úbočí údolí řeky Dyje velice vzácná románská stavba. Rotunda sv. Kateřiny je národní kulturní památkou a jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu. | © Dreamstime

Obklopená areálem znojemského pivovaru, kde kdysi stával přemyslovský hrad, krčí se na okraji prudkého úbočí údolí řeky Dyje velice vzácná románská stavba. Rotunda sv. Kateřiny je národní kulturní památkou a jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu. | © Dreamstime

Rotunda původně sloužila jako kaple, od konce 18. století se tu postupně vystřídal chlév pro hospodářská zvířata, výčep i košíkářská dílna. Přes to všechno se ale dodnes zachoval unikátní interiér rotundy, celoplošně pokrytý mimořádně cennou románskou malířskou výzdobou z počátku 12. století.

Rotunda původně sloužila jako kaple, od konce 18. století se tu postupně vystřídal chlév pro hospodářská zvířata, výčep i košíkářská dílna. Přes to všechno se ale dodnes zachoval unikátní interiér rotundy, celoplošně pokrytý mimořádně cennou románskou malířskou výzdobou z počátku 12. století.

Jedna z místních legend dokonce praví, že právě ve Znojmě, v původním klášteře klarisek, leží ostatky Anežky Přemyslovny, které, pokud se najdou, zabezpečí zemi klid a hojnost. Po bitvě na Moravském poli sem přivezli mrtvého krále Přemysla Otakara II. a krátce tu byl pohřbený. Město nikdy nedobyli husité, ale třicetiletá válka ho vyčerpala natolik, že i když později nastaly lepší časy a skvěle se tu například otisklo baroko, výsostné postavení Znojma se už nevrátilo.

A přece je mocností, dokonce hned ve dvou disciplínách. Pověstné znojemské okurky, které se tu pěstují od 16. století a řadí se mezi národní pochoutky, zaplavují každoročně počátkem srpna město Slavností okurek. Ale hlavně je tu víno, které údajně přinesli už římští legionáři počátkem našeho letopočtu. Tradiční Znojemské historické vinobraní, které ve svém velkolepém historickém průvodu připomíná návštěvu Jana Lucemburského v roce 1327, není jedinou akcí Znojma vonící vínem. Koná se tu Burčákfest, krajem křižuje populární pěší i cyklistický Tour de burčák a město je vinicemi doslova obležené. Na dosah odtud dokonce leží jedna z nejstarších vinic – Šobes, považovaná za ikonu moravského vinařství.

Velkolepá oslava vína i historie města Znojma probíhá tradičně začátkem září již od roku 1966. Ústřední postavou znojemského vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma přijel v roce 1327 zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, můžete během oslav vidět dodnes. | z archivu města Znojma

Velkolepá oslava vína i historie města Znojma probíhá tradičně začátkem září již od roku 1966. Ústřední postavou znojemského vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma přijel v roce 1327 zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, můžete během oslav vidět dodnes. | z archivu města Znojma

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím