0 1 2 3 4 5 6 7 další příběhy
v destinaci

© Jitka Slavíčková

Kroměřížsko

Na koho čeká prostřený stůl na chropyňském zámku?

Na koho čeká prostřený stůl na chropyňském zámku?

V úrodných nížinách jižního cípu Hané, na toku říčky Malé Bečvy, se na místě někdejší středověké tvrze rozkládá pozdně renesanční lovecký zámeček opředený starou pověstí. V jednom ze sálů zde stojí stále prostřený stůl a čeká, až k němu zasedne král Ječmínek.

O čem stará legenda vypráví? O moci a nectnostech, které z ní vzejdou, o pokání ale i nové naději. Ječmínkův otec, udatný a spravedlivý rytíř, lidem milovaný pro svou moudrost, byl v naději na povznesení kraje zvolen markrabětem moravským, tedy zástupcem českého krále na Moravě. Avšak moc a sláva zatemnily jeho duši, začal si libovat v rozmařilosti a radovánkách, hostiny střídaly plesy, hony a na své poddané uvaloval nové a nové daně, aby měl dostatek peněz na hýření. Jeho vlídná choť se mu často snažila po dobrém domlouvat, ale pán jejích slov nedbal, a jednoho dne v rozčilení dokonce dal svou ženu nemilosrdně vyhnat ze zámku, třebaže už byla v pokročilém stavu těhotenství.

Mladá paní porodila syna v ječném lánu, podle něhož dostal jméno Ječmínek. Ženy ze vsi se o matku a dítě postaraly a přijaly je mezi sebe. Rytíř později svého unáhleného skutku litoval, vzdal se rozmařilého života a dlouho marně hledal svou ženu a synka. Žalem nakonec sám ukončil svůj život. Ať už se vrhl do zámecké studny, jak praví jedna pověst, nebo do skonání bloudil po hlubokých lesích svého panství, jak praví druhá, v jídelním sále chropyňského zámku je dosud prostřený stůl, který čeká na krále Ječmínka, jenž se v čase ohrožení vrátí, aby ochránil svůj lid a vysvobodil svou zemi.

Na počest krále Ječmínka probíhají v Chropyni pravidelně Hanácké slavnosti. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Na počest krále Ječmínka probíhají v Chropyni pravidelně Hanácké slavnosti. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Hanácké slavnosti představují návštěvníkům bohatou tradici tohoto regionu. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Hanácké slavnosti představují návštěvníkům bohatou tradici tohoto regionu. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Při prohlídce chropyňského zámku se setkáme ještě s dalším významným jménem – jeho nositel však nemá nic společného s legendami a pověstmi. V roce 1882 se zde narodil básník, výtvarný teoretik, filozof a diplomat, ale především zakladatel českého moderního malířství a jeden z nejvýraznějších představitelů českého kubismu, Emil František Josef Filla. Jeho pohnutému životnímu osudu a bohatému dílu je v zámku věnována expozice.

Až opustíte brány zámku, vydejte se na osvěžující procházku kolem přilehlého Zámeckého rybníka. Ten byl v roce 1925 vyhlášen národní přírodní rezervací, a protože zdejší úrodná oblast byla vždy bohatá na dostatek zvěře a ptactva, dodnes se v rezervaci vyskytuje několik chráněných druhů. Rybníkářství tu vzkvétalo již od 15. století a bylo značnou posilou rozvoje hospodářství. Díky tomu byla tehdejší ves povýšena v roce 1535 Ferdinandem I. na město nesoucí ve svém znaku vydru se štikou v tlamě. V dnešní době už je zde sice rybníků pomálu, ale zato zde vyrostlo moderní koupaliště s mnohými atrakcemi, které ocení obzvláště děti.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím