0 1 2 3 4 5 6 7 8 další příběhy
v destinaci

© Eva Kořínková

Český les

Jak křižáky vylekal husitský chorál

Jak křižáky vylekal husitský chorál

O té příhodě se učí každé dítě už na základní škole a patří k základu mytologie o chrabrých husitských bojovnících. V roce 1431 vyslal papež Martin V. do Čech zmítaných husitským povstáním už čtvrtou křižáckou výpravu, která měla vzpurným kališníkům zasadit osudovou ránu a uklidnit situaci v království. Křižáci, vedení markrabětem Friedrichem Braniborským a energickým kardinálem Julianem Cesarinim, po překročení českých hranic krátce obléhali Tachov, pak se ale vydali na pochod a nakonec se usadili u Domažlic.

To už se ale v husitských táborech sbíralo vojsko Prokopa Holého, které bez meškání zamířilo stejným směrem. Nenadálý příchod kališníků, ohlašovaný zpěvem chorálu Ktož jsú boží bojovníci, vyvolal v křižáckém ležení zmatek. Když se kardinál Cesarni dostal na Baldovské návrší nad městem, odkud chtěl zhodnotit situaci, nestačil se divit. Jeho vojáci ve zmatku opouštěli své pozice a navzdory rozkazům se dali na útěk. Podle některých verzí příběhu byl postup husitů tak rychlý, že i sám kardinál musel uprchnout v přestrojení a ve spěchu prý na návrší zanechal papežskou bulu a zlatý krucifix.

Skutečnost ale asi nebyla tak jednoznačná. Úplně pravda totiž není ani to, že by husité u Domažlic vyhráli bez boje. Část kališníků se podle historických pramenů střetla s jednotkami, jejichž úkolem bylo krýt zbytek ustupujícího křižáckého vojska, další střety měly na svědomí různé opožděné křižácké skupiny.

Slavnou bitvu dnes na Baldovském návrší připomíná nedávno dokončený památník z minulého století. Mnohem zajímavější je ale výhled do kraje na Domažlice i vrcholky Českého lesa a Šumavy. | © Eva Kořínková

Slavnou bitvu dnes na Baldovském návrší připomíná nedávno dokončený památník z minulého století. Mnohem zajímavější je ale výhled do kraje na Domažlice i vrcholky Českého lesa a Šumavy. | © Eva Kořínková

V roce 2013 byla na Baldovské návrší vybudována nová naučná stezka s originální sochařskou galerií pod širým nebem. | © Eva Kořínková

V roce 2013 byla na Baldovské návrší vybudována nová naučná stezka s originální sochařskou galerií pod širým nebem. | © Eva Kořínková

Stopy husitských vítězství najdete i na dalších místech v kraji. Cesarini nebyl první, kdo si na houževnatých husitech vylámal zuby. Už jeho předchůdce Ota ze Ziegenheimu nepochodil s křižáckými vojsky při obléhání Stříbra a následně prchal zpět do Bavorska po prohře v krátké bitvě u Tachova. Tehdy bylo husitské hnutí na vrcholu a nezdálo se, že by vojáky kalicha někdo vůbec dokázal porazit. Už za pár let ovšem mělo všechno být jinak.

O bitvě u Tachova nevíme, kde se přesně odehrála. Její památník stojí u kopce Vysoká, odkud dohlédnete na Slavkovský les, Český les i Šumavu a celý Tachov máte jako na dlani. | © sius

O bitvě u Tachova nevíme, kde se přesně odehrála. Její památník stojí u kopce Vysoká, odkud dohlédnete na Slavkovský les, Český les i Šumavu a celý Tachov máte jako na dlani. | © sius

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím