Krajina

Nečekaný rozměr krajiny

Žádné jiné historické období nepracovalo s krajinou tak citlivě jako baroko. Ozdobilo ji řadou drobných staveb, jako jsou kapličky, boží muka, sochy, altánky, ale i mnohakilome­trovými alejemi a osamocenými stromy usnadňujícími orientaci. Šlechta dávala přetvářením krajiny najevo své postavení, církev ukazovala poutníkům směr k poutním místům a křížovým cestám.

Česká barokní krajina patří k nejzajímavějším v Evropě, i když do dnešních dní se z původních velkolepých kompozic dochoval jen zlomek. Kdybychom měli zmínit tři hlavní osobnosti, které přispěly k jejímu významu, nebudou mezi nimi chybět Albrecht z Valdštejna, František Josef Šlik a František Antonín Špork. A protože objevovat fascinující řád barokní krajiny je nejlepší po vlastí ose – pěšky či na kole – zveme vás na výlet do míst, kde se kouzlu někdejší barokní krajiny přiblížíte nejvíce.

Jeden z nejúchvatnějších skvostů barokního umění najdete ve východočeském Kuksu. Po obou stranách údolí řeky Labe a v přilehlých lesích nechal hrabě Špork vystavět rozsáhlý a do detailů promyšlený lázeňský komplex, kam se na přelomu 17. a 18. století sjížděla evropská smetánka.

Jak odlišně se může osobnost projevit při úpravě krajiny zjistíte v okolí Jičína. Zatímco Albrecht z Valdštejna svou kompozicí krajině rozkazuje, nechává kácet lesní průseky, staví velkolepé stavby, František Josef Šlik ji respektuje, naslouchá jí a vytváří důmyslnou krajinnou kompozici, která možná na první pohled není nijak velkolepá, ale má silný duchovní rozměr a drobná barokní překvapení v ní potkáte na každém kroku.

Promyšlená práce s krajinnými prvky se projevila ještě v jedné oblasti – ve vojenství. Z rozhodnutí panovníků vznikají na strategických místech českého království unikátní pevnostní systémy využívající tvar terénu i blízkost vodních toků. Pozůstatky městského barokního opevnění si můžete projít v Olomouci, Hradci Králové, na pražském Vyšehradě nebo brněnském Špilberku. Skutečným unikátem jsou na zelené louce vystavěná pevnostní města v Terezíně a Josefově, vyprojektovaná tak, aby se mohla celé měsíce bránit mnohonásobné přesile.

Barokní příběhy

Barokní výlety

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím