Zahrady

Pozemský ráj v barokní zahradě

Zbožnost typická pro barokní dobu se promítla nejen do kompozice a výzdoby monumentálních chrámů, ale i do podoby zahrad, jež od 17. století vznikaly v blízkosti šlechtických sídel. Barokní zahrady neměly být jen příjemným místem pro odpočinek, ale odrazem nebeského ráje a ideálním, harmonickým místem k životu.

Dokonalá symetrie a geometrické tvary se v nich snoubí s uvolněností, hravostí a barvami. Přední sochaři jako Matyáš Bernard Braun nebo Ferdinand Maxmilián Brokoff pro ně vytvářejí alegorické sochy a podílejí se na výzdobě kašen, vodotrysků a dalších drobných prvků. Voda vůbec hraje v barokních zahradách důležitou roli. Nebe zrcadlené na klidné hladině umělých rybníčků nebo vodních koryt symbolizuje propojení pozemského světa s Bohem a proudící voda ve fontánách zase pomíjivost našeho života.

Zahrady už neměly být ohraničeným ostrůvkem krásy uprostřed nepřístupné přírody. Zejména šlechta si postupně k přírodě budovala stále silnější vztah, a tak se i zahrady kolem jejich zámků začaly více otevírat do okolní krajiny, citlivě doplňované o aleje, Boží muka, kaple a další zkrášlující prvky. V touze po větší blízkosti přírodě si aristokraté zakládali první oranžerie nebo umělé jeskyně zvané grotty.

Řada barokních zahrad se dochovala dodnes ve své původní podobě, nebo prošly jen malými úpravami. Jednu z nejkrásnějších ukázek z období raného baroka můžete obdivovat v Kroměříži, jejíž Květná zahrada je zařazena na seznam památek UNESCO. Klidnou atmosféru a neobvyklé výhledy na starou Prahu nabízejí palácové zahrady pod Pražským hradem, jedinečné barokní kompozice však najdete i na mnoha dalších místech – například na zámku v Českém Krumlově, Duchcově, v Mikulově, Dobříši nebo Buchlovicích.

Barokní příběhy

Barokní výlety

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím