0 1 2 3 4 5 6 7 další příběhy
v destinaci

© Jitka Slavíčková

Kroměřížsko

Na koho čeká prostřený stůl na chropyňském zámku?

Na koho čeká prostřený stůl na chropyňském zámku?

V úrodných nížinách jižního cípu Hané, na toku říčky Malé Bečvy, se na místě někdejší středověké tvrze rozkládá pozdně renesanční lovecký zámeček opředený starou pověstí. V jednom ze sálů zde stojí stále prostřený stůl a čeká, až k němu zasedne král Ječmínek.

O čem stará legenda vypráví? O moci a nectnostech, které z ní vzejdou, o pokání ale i nové naději. Ječmínkův otec, udatný a spravedlivý rytíř, lidem milovaný pro svou moudrost, byl v naději na povznesení kraje zvolen markrabětem moravským, tedy zástupcem českého krále na Moravě. Avšak moc a sláva zatemnily jeho duši, začal si libovat v rozmařilosti a radovánkách, hostiny střídaly plesy, hony a na své poddané uvaloval nové a nové daně, aby měl dostatek peněz na hýření. Jeho vlídná choť se mu často snažila po dobrém domlouvat, ale pán jejích slov nedbal, a jednoho dne v rozčilení dokonce dal svou ženu nemilosrdně vyhnat ze zámku, třebaže už byla v pokročilém stavu těhotenství.

Mladá paní porodila syna v ječném lánu, podle něhož dostal jméno Ječmínek. Ženy ze vsi se o matku a dítě postaraly a přijaly je mezi sebe. Rytíř později svého unáhleného skutku litoval, vzdal se rozmařilého života a dlouho marně hledal svou ženu a synka. Žalem nakonec sám ukončil svůj život. Ať už se vrhl do zámecké studny, jak praví jedna pověst, nebo do skonání bloudil po hlubokých lesích svého panství, jak praví druhá, v jídelním sále chropyňského zámku je dosud prostřený stůl, který čeká na krále Ječmínka, jenž se v čase ohrožení vrátí, aby ochránil svůj lid a vysvobodil svou zemi.

Na počest krále Ječmínka probíhají v Chropyni pravidelně Hanácké slavnosti. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Na počest krále Ječmínka probíhají v Chropyni pravidelně Hanácké slavnosti. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Hanácké slavnosti představují návštěvníkům bohatou tradici tohoto regionu. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Hanácké slavnosti představují návštěvníkům bohatou tradici tohoto regionu. | © Tomáš Rozkošný, archiv města Chropyně

Při prohlídce chropyňského zámku se setkáme ještě s dalším významným jménem – jeho nositel však nemá nic společného s legendami a pověstmi. V roce 1882 se zde narodil básník, výtvarný teoretik, filozof a diplomat, ale především zakladatel českého moderního malířství a jeden z nejvýraznějších představitelů českého kubismu, Emil František Josef Filla. Jeho pohnutému životnímu osudu a bohatému dílu je v zámku věnována expozice.

Až opustíte brány zámku, vydejte se na osvěžující procházku kolem přilehlého Zámeckého rybníka. Ten byl v roce 1925 vyhlášen národní přírodní rezervací, a protože zdejší úrodná oblast byla vždy bohatá na dostatek zvěře a ptactva, dodnes se v rezervaci vyskytuje několik chráněných druhů. Rybníkářství tu vzkvétalo již od 15. století a bylo značnou posilou rozvoje hospodářství. Díky tomu byla tehdejší ves povýšena v roce 1535 Ferdinandem I. na město nesoucí ve svém znaku vydru se štikou v tlamě. V dnešní době už je zde sice rybníků pomálu, ale zato zde vyrostlo moderní koupaliště s mnohými atrakcemi, které ocení obzvláště děti.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím

Přihlášení

Nejste ještě zaregistrováni?

Registrace

Zapomenuté heslo

Podmínky

Svou registrací uživatel vyjadřuje souhlas, aby jeho e-mailová adresa mohla být využita pro účely evidence a pro marketingové účely agentury CzechTourism v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem. Zároveň prohlašuji, že jsem byl poučen ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o tom, že poskytnutí osobních údajů k výše uvedenému účelu je dobrovolné.

Registrace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi porta arcu viverra lacus lobortis, tempor tincidunt magna imperdiet. Suspendisse facilisis pharetra velit, vel euismod libero porttitor in. Ut eleifend tellus nec est laoreet dictum. Aliquam pharetra, diam vel sagittis fringilla, est ex varius orci, luctus tristique turpis sem non mi. Nunc eu lectus at ex euismod pellentesque. Aenean justo libero, pellentesque vitae nisl vel.

Registrovat se přes facebook